SANTUARI DE LA GUARDIA, Sagàs, Berguedà

Es tracta d’una construcció amb estructura d’una sola nau, amb el presbiteri orientat a llevant. La façana presenta una senzilla ornamentació a la porta d’arc de mig punt, un senzill rosetó circular. L’airós campanar s’alça al cantó de tramuntana, és una torre de planta quadrada que esdevé octogonal, amb quatre obertures d’arc de mig punt rematades per una balustrada. Al mig del transsepte s’alça un cimbori quadrat de petites dimensions.

El Santuari de la Guàrdia s’alça sobre construccions anteriors d’estructura romànica que encara es veuen entre els fonaments i els baixos de l’actual església. En resten encara arcades de mig punt i capitells.

La imatge de la Mare de Déu de la Guàrdia és una talla gòtica del segle XIV