Santa Magdalena de Gardilans

 

L’antiga parròquia de Santa Magdalena de Gardilans (o de Guardiolans), ja esmentada el 839 (Gardilane), és al sector del terme de l’esquerra de la riera de Vilada, al N del Margançol i de la carretera a Borredà, prop de la gran masia de les Eres de Guardiolans, que centra aquest sector. Aquesta església, entre Cal Soler i Can Santpere, és formada per una nau coberta amb volta de canó i sense absis, amb un destacat campanar d’espadanya de dues obertures i un porxo al costat de migjorn que cobreix la porta d’entrada. És un auster exemplar romànic situat en un paisatge d’una gran bellesa.