Sant Quirze de Pedret s.IX

 

L’església original és preromànica d’una sola nau (l’actual central) amb absis trapezoïdal, del segle IX, amb una porta d’accés per ponent (avui desapareguda). Ampliada a tres naus a meitat del segle X, les dues naus laterals estan acabades amb absidioles amb planta en arc de ferradura. Les embocadures dels tres absis tenen arcs ultrapassats que, en el cas de les laterals, es recolzen sobre capitells i columnes. La nau nord està a un nivell superior i la comunicació entre aquesta nau i la central és a través de dues obertures també amb arcs ultrapassats.
De la nau sud només en resta un petit tram contigu a l’absidiola. La resta va ser substituït al segle XIII per un campanar de torre que va caure (probablement amb els terratrèmols del segle XV) i per un porxo que dona cobertura a la portada romànica original del segle XIII, formada per arquivoltes llises recolzades en línies d’imposta, flanquejades per capitells decorats i sostinguts per un fust estrangulat a l’oest i un altre de salomònic a l’est, tots dos assentats en bases.
Al segle XVIII s’hi afegeix una espadanya en la cara de ponent, si bé es va haver d’enderrocar a la restauració de 1995 a causa del seu mal estat.

Per visites: www.petreapatrimoni.cat [email protected]