Noves Creacions de El Querol Artesà

 

Imants vitrificats 5x7cm.
www.elquerolartesa.com