23/06/15 Les Postres de El Querol Vell

 

Avui Coca!, de Sant Joan, clar