Les Confitures de El Querol Artesà

 

Nou repte per la imaginació i el paladar
Noves Confitures:
Camasecs amb Porro
Papaia amb Te Vermell
www.elquerolartesa.com