L’era de El Querol Vell en nit nevada

 

21h21′ i 12cm de gruix màgic