L’Artesania de El Querol

 

Imants amb relleu pintats a mà.