L’Artesania de El Querol

 

Trieu : costurer?, joier?, …..