L’artesania de El Querol

 

Planxa de Ferro Antiga decorada a ma amb ocres i daurats
www.elquerolartesa.com