L’Artesania de El Querol

 

Quadres de tela. Decoupage amb ombrejats i aplicacions