L’artesania de El Querol

 

Ventalls pintats a ma