L’artesania de El Querol

 

Ventalls pintats a mà
www.elquerolartesa.com