L’Artesania de El Querol

 

Diferents peces antigues d’alumini i metall restaurades i decorades
www.elquerolartesa.com