L’artesania de El Querol

 

Safates de fusta decorades de 20×20
www.elquerolartesa.com