L’artesania de El Querol

 

Càntir antic d’oli. És de planxa de ferro decorat amb un degradat de stencil
www.elquerolartesa.com