L’Artesania de El Querol

 

Enfeinada, decorant caixes per mocadors
www.elquerolartesa.com