L’Artesania de El Querol

 

Antiga Lletera d’Alumini Pintada a Mà
www.elquerolartesa.com