L’Artesania de El Querol

 

Teules de fang pintades a mà
www.elquerolartesa.com