L’artesania de El Querol

 

Ventalls pintats a ma.
www.elquerolartesa.com