ITINERARI a peu BORREDÀ – CASTELL DE PALMEROLA PER LA RIBERA SALADA

 

Temps: 1 hora 15 minuts per l’anada i poc menys per la tornada.
Desnivell: 223 metres de pujada i 93 metres de baixada per l’anada i l’equivalent a la inversa per la tornada.
Llargària: 5 quilòmetres 240 metres
Castell de Pomerola o Palmerola: El terme de Palmerola (dit popularment Pomerola) pertanyia tradicionalment al bisbat d’Urgell, i posteriorment pertanyé al bisbat de Solsona, però l’any 1956 fou incorporat al de Vic
L’antic municipi de Palmerola és en la seva totalitat de poblament disseminat. Els principals serveis se situen a l’entrada de la pista que mena al castell de Palmerola, el qual té al seu costat l’església parroquial de Sant Vicenç de Palmerola.
El castell de Palmerola s’alça en un petit puig, a 1 095 m d’altitud. Inicialment era una domus casa forta, esmentada ja el 1227, que es trobava sota l’alt domini dels senyors del castell i de la baronia de la Portella, a cura d’uns castlans o cavallers cognominats Palmerola, que també eren senyors del casal de Vilatammar, a Sant Martí d’Albars, al Lluçanès, on residiren llargues temporades. El 1437 el donzell Joan de Palmerola reedificà l’antiga fortalesa, que adquirí una certa autonomia el 1465, quan Galceran de Pinós, senyor de la Portella, li féu un infeudament del castell i del terme annex. Els successors dels Palmerola augmentaren progressivament aquest domini, fins a esdevenir-ne pràcticament senyors. El 1767 Carles III concedí el títol de marquès de Palmerola a Francesc X. Despujol i d’Alemany-Descatllar, títol que encara es perpetua en la mateixa família. El darrer marquès, Josep Despujol, ha restaurat —pràcticament ha reedificat— fa pocs anys el castell, que havia esdevingut els darrers segles poc més que una masia, i l’ha convertit en un castell de tipus medieval, amb una gran torre emmerletada.
L’església parroquial de Sant Vicenç de Palmerola, al costat del castell, ja existia al segle XII, i fou refeta al segle XVII; és un edifici d’una nau i capelles laterals, i ha estat renovat en part en la darrera restauració del castell. La festa major de Palmerola s’escau pel primer diumenge de setembre, mentre que el 5 de maig té lloc la festa petita de Sant Isidre.