Església de Sant Vicenç d’Obiols AVIÀ segles IX i XIII

Està situada a uns 2 km de la colònia de la Plana, formant conjunt amb altres edificacions. Es tracta d’un edifici preromànic reformat en època romànica. És una església de nau única amb absis trapezoïdal a llevant i amb un petit transsepte format per dues capelles de planta quadrangular. L’absis i les capelles comuniquen amb la nau per mitjà d’arcs de ferradura sostinguts per columnes. La nau és coberta amb encavallada d’imitació de fusta, realitzada en la restauració, i l’absis i les capelles amb volta de canó de pedra. Hi ha tres finestres de tipus espitllera, dues a la capçalera i una a la capella del braç de migdia. L’aparell dels murs donen testimoni de les diferents èpoques en que fou construïda. L’exterior és de carreus de pedra sense treballar i units amb molt de morter. A l’interior, en canvi, les dovelles són de majors dimensions i ben escairades. La coberta és a dues aigües de teula àrab. La porta original romànica es troba als peus de la nau i l’actual, que substitueix la preromànica, al mur de migjorn. Als peus de la nau, sobre la portada original, trobem un campanar d’espadanya de dos ulls.
Visites: www.petreapatrimoni.cat/