L'Artesania El Querol

 

Pictures of fabric. Decoupage amb ombrejats i aplicacions