L'artesania El Querol

 

Imants de pedres decorades
www.elquerolartesa.com