08/07/15 The pets of El Querol

 

El Pinxo i l’Ottofent mandres
www.elquerolvell.com