Els Entorns de El Querol Vell

 

Aquesta tarda camí de Sant Sadurní de Rotgers. Ensija al fons.