Els Animalons de El Querol

 

Amb dos mesos escassos, el NUK, nou membre de El Querol Vell