El Querol per dins

 

Racó de la Sala de la primera planta de

El Querol Vell

www.elquerolvell.com