El Querol Artesà

 

Antiga lletera d’alumini restaurada i decorada
www.elquerolartesa.com