El Jardí de El Querol Vell

 

Es el moment exuberant del tamariu