El Jardí de El Querol

 

Comencen a florir els narcisos, presagi de primavera