Els entorns de El Querol Vell

 

El molí de Sobirà, Borredà