Confitures de El Querol Artesà

 

…. després de confitar, …. envasar
www.elquerolartesa.com