Artesania de El Querol

 

Penjacollarets de fusta decorada amb la tècnica de “falso ripado”
www.elquerolartesa.com