Artesania de El Querol Artesà

 

Encàrrec de Super-Guardiola!! 35×30 cm
www.elquerolartesa.com