3/3/16 Teules El Querol Artesà

 

La Núria ha acabat dues teules més. Amb pastes, textures, …… i elements naturals
www.elquerolartesa.com