L’Artesania de El Querol

 

Conjunt de llibreta i posa-llapis.
www.elquerolartesa.com