18/10/15 El Querol Artesà

 

Caixes grans per a joguines. Folrrades amb roba i amb tapadora de pissarra.
www.elquerolartesa.com