11/08/15 El Querol Artesâ

 

Lletera antiga d’alumini decorada
www.elquerolartesa.com