07/04/16 Guardioles El Querol Artesà

 

Encàrrec de quatre guardioles de fang pintades a mà
www.elquerolartesa.com