Aproximación al mundo del Lobo 12 yo 13 de maig

Curso "Una aproximación al mundo del lobo"
13/05/2012
Curs introductori en el que s’oferirà una visió general d’aquesta espècie.
Entre altres es treballaran aspectes de biologia, ecologia, comportament, dibuix i fotografia.
ESTO: 12 yo 13 de maig.
Organizado por el Parque Natural del Cadí-Moixeró