L'artesania El Querol

 

Pitcher old oil. És de planxa de ferro decorat amb un degradat de stencil
www.elquerolartesa.com