L'artesania El Querol

 

Caixes de Mocadors decorades amb diferent tècniques
www.elquerolartesa.com