The surroundings of El Querol

 

The monumental Church of Sant Jaume, presideix el nucli urbà, mentre que el poble està format per un petit conjunt d’una vintena de cases, arrenglerades en dos carrers, el de Dalt i el de Baix, que conflueixen en una plaça on hi ha l’església parroquial a més d’un parell de cases aïllades.